CENTAR HIDRANO D.O.O.

Adresa:

Krilova 9
21000, Novi Sad, RS

Kontakt:

021-540-533

office@hidrano.com

Tekući račun:

170-30011907001-81

PIB, matični i registarski broj:

20716983, 20716983, BD 25898/2011, obveznik PDV